informatie & inspiratie

Samenwerking in Den Haag: De Toneelalliantie

Redactie

De redactie van Theatereducatie.nl is bereikbaar via Info@TheaterEducatie.nl
 

Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui hebben hun krachten gebundeld in het nieuwe Kunstenplan 2013-2016 en vormen vanaf 1 maart 2012 de Toneelalliantie. De Haagse theaterinstellingen gaan intensief samenwerken op het gebied van educatie, talentontwikkeling, debat en randprogrammering. Ook door samenwerking op het gebied van programmering krijgt een gevarieerd en goed op elkaar afgestemd toneelaanbod een grote rol. Zo voorzien de drie topinstellingen Den Haag op efficiënte wijze van een vitaal toneelaanbod.
 
Educatie: projectbureau
Uniek is de oprichting van een gezamenlijk projectbureau op het gebied van educatie, dat een brug slaat van de drie theaterinstellingen naar het onderwijs. Hiermee verwacht de Toneelalliantie vanaf 2013 jaarlijks 25.000 jeugd, jongeren en studenten te bereiken. Direct contact met onderwijsinstellingen en betrokkenheid van de onderwijsinstelling bij de programmering moeten ertoe leiden dat iedere Haagse scholier veelvuldig met toneel in aanraking komt.
 
 
Cultureel ondernemerschap
Om al deze ambities te realiseren moet er geïnvesteerd worden. Niet alleen in een gezamenlijke en doelmatigere bedrijfsvoering, maar ook door een intensievere samenwerking op gebied van pr, marketing en sponsoring. De drie organisaties blijven zelfstandig voortbestaan, maar zullen in de komende kunstenplanperiode aan te ‘achterkant’ diensten gaan integreren.
Met ingang van augustus 2012 gaat het Nationale Toneel wel fuseren met Jeugdtheater Stella Den Haag. Onder het label NT Jong worden voorstellingen gemaakt voor Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg met een breed publieksbereik.

andere artikelen

Over de toekomst van theater en CKV

Cock Dieleman - in 'Waarom theatereducatie?'

Opstoken

Els van Strien - in 'Hoe pak ik het aan?'

Van flirt naar echte verkering

Wilma Smilde - in 'Hoe kan ik samenwerken?'

Een mooie theaterervaring voor iedereen

Anoek Jentjens - in 'Naar het theater?'

Samenwerking in Den Haag: De Toneelalliantie

Redactie - in 'Hoe kan ik samenwerken?'

Lekker belangrijk!

Brechtje Zwaneveld - in 'Waarom theatereducatie?'

Deel dit op