uitgelicht

Hoe ver ga jij voor je idealen?: White Rabbit Theater

info

  • Omgaan met idealen
  • Spelworkshop voor leerlingen
  • Docententraining
  • Lesbrief

Op 20 september ging HARDLINERS van White Rabbit Theater in première in het MC Theater in Amsterdam. Na het succesvolle Veronica besluit te sterven doet theatermaker Monique van der Werff (bekend als actrice in onder andere de televisieseries Zoop en Onderweg naar Morgen en de film Loverboy) in HARDLINERS onderzoek naar radicale idealen. Bij de voorstelling ontwikkelde White Rabbit Theater in samenwerking met FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, en grootstedelijk cultuurhuis MC een bijzonder educatiedrieluik voor het middelbaar onderwijs.

Hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? En hoe ver zou je daar voor gaan? Zou je er voor vechten? Zou je er voor sterven? Monique van der Werff wil begrijpen hoe het is om radicaal te zijn. Wat drijft mensen om alles in het teken van hun ideaal te stellen? Wat bezielt ze om hun leven ervoor te geven? Of dat van anderen? Monique zoekt antwoorden bij radicale generatiegenoten Tanja Nijmeijer (Nederlandse FARC-strijder), Muriel Degauque (eerste vrouwelijke Westerse zelfmoordterrorist) en de rechts-extremistische massamoordenaar Anders Breivik. Maar ook haar medespelers Khadija Massaoudi en Koen Kreulen moeten eraan geloven. Hoe ver zijn zij bereid om mee te gaan in deze zoektocht?

White Rabbit Theater
De voorstelling HARDLINERS is opgezet als een theatrale documentaire. Een zoektocht waarin het publiek wordt meegenomen in een achtbaan van scènes met de energie van een rockconcert. Hoofdpersoon is Monique zelf. Bijgestaan door haar medespelers doet ze verwoede pogingen om radicalisme te begrijpen.
HARDLINERS is de tweede voorstelling van White Rabbit Theater. Met White Rabbit Theater (opgericht in 2010) maakt Monique van der Werff rauw en direct theater over thema’s die gevoelig liggen in de samenleving. Taboes openbreken, aannames onderzoeken en onterechte angst ontmaskeren zijn doelstellingen van de groep. Dit leidt tot sterk inhoudelijk theater dat niet een beetje prikkelt, maar rake klappen uitdeelt.

Idealisme vs. radicalisme
Radicalisme is één van die thema’s. Sinds 9/11 is radicalisme een hot topic. Het wordt vaak in één adem genoemd met terrorisme en geweld. Maar radicaal gedrag komt in alle culturen en segmenten van de samenleving voor en vormt - geboren uit idealisme - vaak ook een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen. In HARDLINERS wordt radicalisme niet veroordeeld, maar onderzocht. Om jongeren bij deze zoektocht te betrekken ontwikkelde White Rabbit Theater samen met FORUM en MC een educatief programma dat middelbare scholieren en hun docenten op op een niet stigmatiserende manier uitdaagt met het thema aan de slag te gaan.

Educatiedrieluik
Het educatiedrieluik bestaat uit een workshop voor leerlingen, een training voor docenten en een bezoek aan de voorstelling met nagesprek. Daarnaast is er een lesbrief voor in de klas en is er eventuele nazorg door FORUM mogelijk. Zowel leerlingen als docenten gaan in het educatiedrieluik actief aan de slag met hun eigen denkbeelden en die van anderen. Ze krijgen inzicht in wat deze denkbeelden in de praktijk betekenen. Door verschillen te erkennen en te benoemen ontstaat er ruimte voor meer begrip voor de denkbeelden van een ander.

Workshop
De workshop voor leerlingen gaat uit van hun persoonlijke belevingswereld. Middels praktische, theatrale opdrachten gaan leerlingen aan het werk met de vragen wat zijn mijn idealen en hoe uit ik die? Wat zijn mijn ideeën over de maatschappij en wat is mijn plek daarin? En waarin vinden anderen mij extreem en waarin vind ik anderen extreem? Twee theaterdocenten van White Rabbit Theater komen naar de school om twee lesuren met een klas te werken. Uiteindelijk geven de leerlingen uiting aan hun idealen in een PROtestlied, waarin ze vertellen waar ze vóór zijn in plaats van tegen.

Docententraining
In 2010 deed FORUM onderzoek naar de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. In de docententraining - die gratis aangeboden wordt! - worden de resultaten van dit onderzoek omgezet naar de onderwijspraktijk. Docenten krijgen tools voor het voeren van een inhoudelijk gesprek met de leerling. Door middel van rollenspellen met trainingsacteurs van White Rabbit Theater ondervinden ze aan den lijve wat wel en niet werkt.

Nagesprek
Ten slotte biedt de lesbrief bij HARDLINERS niet alleen voorbereidingsopdrachten die op school gedaan kunnen worden, maar ook verdiepingsopdrachten voor achteraf.
Mochten docenten na afloop van het educatiedrieluik en het bezoek aan de voorstelling nog vragen hebben of tips willen dan kan dat. FORUM verzorgt de nazorg van HARDLINERS. Ook een nagesprek op school behoort tot de mogelijkheden.

 

www.fastrxmart.com buy levitra professional
http://www.esmed24.com/dapoxetina/
http://www.rxmedit.com/tamoxifene

Deel dit op

“Ze willen iets moois beschermen, maar daarvoor doen ze heel gruwelijke dingen."

door Claire Goossens

Interview met Monique van der Werff, oprichter van White Rabbit Theater en maker van HARDLINERS.

lees meer